KinderBrowser MyBee

Kinderen willen de wereld verkennen. Ook op internet. MyBee is een programma waarmee ze veilig en zorgeloos kunnen surfen. MyBee zorgt ervoor dat ze niet verdwalen en op verkeerde plekken komen.

mybee-bg-logo

Of sites al dan niet geschikt zijn voor kinderen, en zo ja voor welke leeftijd, wordt deels bepaald door een professionele redactie. Check de criteria die de redactie hanteert bij het beoordelen van sites. Daarnaast speelt het oordeel van de ouders zélf een belangrijke rol. De rol van ouders maakt MyBee uniek.

WEBSITE: mybee.nl